Strojové vidění a inspekční stroje

Technologie strojového vidění je založena na počítačové analýze obrazu, který byl pořízen kamerou se speciálním osvětlením.

Výsledkem je přesný obraz tvaru a rozměru součásti, nebo rozložení tepla v součásti v případě, kdy je použita infračervená kamera.
S touto technologií jsme schopni dosáhnout přesnosti měření až 0,01mm.

Strojové vidění může být použito v širokém spektru aplikací. Od těch nejjednodušších, například kontrola přítomnosti výrobku, až po nejsložitější, kterým je měření s přesností na 0,01mm v taktu 7x za sekundu.

Běžně se tato technologie využívá u aplikací jako je kontrola tvaru, kontrola rozměru, výrobní přesnost - dodržení tolerancí, kontrola povrchových vad, kontrola pozice, rozložení tepla v součásti, atp.